PILNA INFRORMACJA DLA MATURZYSTÓW ORAZ OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY!!! Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2020 09:06

OGŁOSZENIE!!!!!


INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
ORAZ OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY!!!!

 

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,

są zobowiązane zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020 r.