Stypendium Prezesa Rady Ministrów Drukuj
piątek, 07 lutego 2020 13:20

 

 

 

Dnia 4 lutego br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy zostały wręczone przez panią Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Stypendia te przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. Dzięki swej pracy, ambicjom i sumienności stypendium  otrzymał Bartosz Chmura, uczeń klasy III ,,d”, który w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał najwyższa  średnią w szkole.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

FOTOGALERIA