XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczno - Chemiczny dla uczniów klas II i III szkół ponadgimnazjalnych Drukuj
sobota, 15 czerwca 2019 10:37

 

W dniu 13.06.2019 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród książkowych i dyplomów laureatom i uczestnikom XVII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego dla uczniów klas II i III szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań chemią w szkole ponadgimnazjalnej, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, zapewnienie  rywalizacji oraz umożliwienie  porównania stanu umiejętności i wiadomości uczestników przygotowujących się do matury z chemii.

 

Konkurs prowadzony był w formule dwuetapowej:

  • Ø pierwszy etap stanowiący eliminacje wewnątrzszkolne odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Etap szkolny przygotowuje i przeprowadza nauczyciel danej szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Ø w drugim etapie, który odbywa się w Zespole Szkół nr 3 uczniowie pisali test dotyczący problemów ekologicznych i rozwiązywali zadania z zakresu chemii.

Organizatorzy otrzymali zgłoszenia 22 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego.

Na podkreślenie zasługuje wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie. Pytania konkursowe przygotował nauczyciel chemii II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, a ich zakres wymagał wykazania się dużym zasobem wiedzy przez uczestników konkursu.

Uroczysta oprawa konkursu możliwa była dzięki sponsorom. Laureaci  i uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach komisja konkursowa korzystała ze wsparcia finansowego Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle dzięki czemu możliwe było przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu oraz opiekunów.

Nagrody książkowe i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu oraz dyplomy uznania nauczycielom - opiekunom uczniów oraz członkom komisji konkursowej wręczyła Pani mgr Halina Gierut- wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Laureatami zostali uczniowie:

I miejsce: Jan Naszkiewicz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

II miejsce: Izabela Zalewska  – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

II miejsce: Anna Szot – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

 

Prowadzenie konkursu umożliwia poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu  chemii i ochrony środowiska  oraz rozwija zainteresowania przyrodnicze. Konkurs umożliwił także spotkanie nauczycieli- opiekunów  z różnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego, stał się okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i czerpania nowych pomysłów do pracy.

Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom, opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.

Tadeusz Kalita

 

FOTOGALERIA