Powiatowy Konkurs Ekologiczno - Chemiczny dla uczniów gimnazjów Drukuj
piątek, 07 czerwca 2019 09:02

 

W dniu 06.06.2019 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród książkowych i dyplomów laureatom i uczestnikom XVII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. W uroczystości wzięli udział:  Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle Pan Andrzej Papciak i Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle Pan Mariusz Augustynek.

Cele konkursu to: krzewienie kultury i postawy ekologicznej, uświadamianie problemów związanych z ekologią, rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno i potrzeby środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej, rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem, popularyzacja wśród młodzieży zagadnień ekologii i ochrony środowiska oraz mocne akcentowanie, że człowiek w działalności gospodarczej nie może uniezależnić się od natury ponieważ jest stworzony jako nieodłączna jej część.

 

Konkurs prowadzony był w formule jedno etapowej:

  • uczniowie pisali test z zakresu problemów ekologicznych i zadań chemicznych.

Godny podkreślenia był wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie – różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były niewielkie. Pytania do konkursu przygotowywała Pani mgr Maria Roś nauczyciel przedmiotów chemicznych Zespołu Szkół nr 3, a ich zakres często wykraczał poza materiał nauczania chemii i ekologii w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie opanowali nie tylko wiadomości o zagrożeniach środowiska, poszerzyli informacje o formach ochrony przyrody, ale przede wszystkim ucząc się mogli dojść do przekonania jak ważne są sprawy zagrożeń środowiska i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził program artystyczny  przygotowany przez Panią mgr Ewę Łącką a wykonywany przez młodzież Zespołu Szkół nr 3.

Uroczysta oprawa konkursu możliwa była dzięki sponsorom.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach Komisja konkursowa korzystała ze wsparcia finansowego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle dzięki czemu możliwe było przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu oraz opiekunów.

Nagrody książkowe i dyplomy laureatom i uczestnikom Konkursu wręczyli  Pani mgr Agnieszka Chłopek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 i Pan Andrzej Papciak - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

Laureatami zostali uczniowie:

I miejsce:    Magdalena Pabisz – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2     z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle.

II miejsce:  Jonatan Maciejowski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy.

III miejsce:  Aleksandra Borda-Sieczkowska  – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle.

 

Dyplomy uznania nauczycielom - opiekunom uczniów oraz członkom komisji konkursowej wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Pani mgr Agnieszka Chłopek.

Prowadzenie konkursu umożliwia poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjów z zakresu ochrony środowiska i chemii oraz rozwija zainteresowania przyrodnicze. Konkurs umożliwił także spotkanie nauczycieli- opiekunów  z różnych gimnazjów Powiatu Jasielskiego, stał się okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i czerpania nowych pomysłów do pracy.

Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom, opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.

 

Tadeusz Kalita

 

FOTOGALERIA