Wyróżnienie dla Szkolnego Koła PCK Drukuj
czwartek, 16 maja 2019 08:25

 

 

14 maja 2019 r. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.


Działalność PCK skupia się na opiece i pomocy potrzebującym, promocji i ochronie zdrowia, pomocy w ratowaniu życia i mienia w przypadku klęsk i katastrof, promocji honorowego krwiodawstwa, szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianiu idei Podstawowych Zasad Ruchu i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia PCK rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,a następnie uczestnicy uroczystości udali się do JDK na okolicznościową galę.

W związku z tym podniosłym wydarzeniem zasłużeni działacze otrzymali podziękowania i odznaczenia. Uhonorowano również osoby i organizacje na co dzień współpracujące z PCK.

Prezes Maria Gąsiorowska w swoim wystąpieniu powiedziała:

,,Pragnę podziękować wszystkim działaczom, członkom, wolontariuszom PCK, honorowym dawcom krwi, opiekunom PCK i władzom samorządowym, pracownikom ośrodków pomocy społecznej, sponsorom i sympatykom PCK za dotychczasową pracę i wkład w budowanie naszej stuletniej historii. To dzięki Państwu możemy szerzyć ideę humanitarną i nieść pomoc potrzebującym’’.

Medalem pamiątkowym z okazji stulecia PCK wyróżniono:

Klub HDK ,, Ostoja’’ przy OSP w Kołaczycach

Klub HDK przy Zespole Szkół Technicznych w Jaśle

Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Lisowie

Koło PCK przy Publicznym Gimnazjum w Brzyskach

Koło PCK przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Koło PCK przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle

Koło PCK przy Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaśle.

ES

FOTOGALERIA