Start Statut ROZDZIAŁ X - Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ X - Postanowienia końcowe Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 08:50

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§ 56

 

1.  Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle posiada pieczęć urzędową okrągłą, zawierającą nazwę: „Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle” z Godłem Państwa, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

2.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle posiada własny sztandar wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

4.  Szkoła sporządza świadectwa, dyplomy i inne dokumenty szkolne zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 57

 

1.  Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 58

 

Statut wchodzi w życie z datą wskazaną w uchwale Rady Pedagogicznej Szkoły o nadaniu Statutu.

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!