Start Szkolenie i praktyki zawodowe Praktyki zawodowe - Technik teleinformatyk
Praktyki zawodowe - Technik teleinformatyk Drukuj Email
czwartek, 17 marca 2016 09:28

Praktyka zawodowa jest nieodzowną częścią kształcenia młodzieży w technikum, a zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej. Celem praktyk jest sprawdzenie i pogłębienie umiejętności nabytych w szkole, poznanie środowiska zawodowego, przygotowanie do pracy zespołowej. Praktyka odbywa się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował uczeń – technik. Praktyka zawodowa jest tak zorganizowana aby uczniowie mieli możliwość zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Technik teleinformatyk – w czasie praktyki zawodowej zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci teleinformatycznych, zapoznaje się z instalowaniem, uruchomieniem i serwisowaniem sprzętu teleinformatycznego oraz prowadzenia sieci komputerowych. uczeń wykonuje pomiary mediów i torów transmisyjnych, konfiguruje, utrzymuje i wykonuje pomiary urządzeń teletransmisyjnych, projektuje sieci komputerowe, dobiera media transmisyjne, urządzenia sieciowe, sporządza kosztorysy, bada sieci komputerowe. Praktyka odbywa się w CKP Jasło.

 


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
optimeks  Trafunek    

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!