Start Szkolenie i praktyki zawodowe Praktyki zawodowe - Technik mechatronik
Praktyki zawodowe - Technik mechatronik Drukuj Email
czwartek, 17 marca 2016 09:23

Praktyka zawodowa jest nieodzowną częścią kształcenia młodzieży w technikum, a zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej. Celem praktyk jest sprawdzenie i pogłębienie umiejętności nabytych w szkole, poznanie środowiska zawodowego, przygotowanie do pracy zespołowej. Praktyka odbywa się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował uczeń – technik. Praktyka zawodowa jest tak zorganizowana aby uczniowie mieli możliwość zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Technik mechatronik – w czasie praktyki zawodowej zapoznaje się z organizacją stanowiska pracy, planuje i realizuje prace na podstawie dokumentacji technicznej, realizuje czynności związane z montażem, demontażem konserwacją elementów urządzeń mechatronicznych, zapoznaje się z metodami regulacji, pomiarów parametrów kontrolnych i kontroli stanu technicznego urządzeń i systemów mechatronicznych, prowadzi naprawy zgodne z instrukcją i dokumentacja techniczną, programuje urządzenia i systemy mechatroniczne, wykonywanie dokumentacji z zastosowaniem CAD/CAN urządzeń i systemów mechatronicznych. Praktyka odbywa się w CKP Jasło.

 


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
optimeks  Trafunek    

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!