Start Projekty Projekt - Szkoła Równego Traktowania
Projekt - Szkoła Równego Traktowania Drukuj Email
poniedziałek, 23 marca 2015 09:07

Projekt - Szkoła Równego Traktowania

 Szanuję - nie dyskryminuję

 


Projekt jest realizowany w ramach Szkoły Równego Traktowania projektu Fundacji Centrum
im. Prof. Bronisława Geremka w Warszawie.

http://www.geremek.pl
 

Koordynator projektu: Magdalena Białek

Adresaci: społeczność szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I.

Cele projektu:

1. Edukacja – dostarczyć wiedzy i uwrażliwić na to  czym jest stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, wykluczenie i ich społeczne koszty.

2.  Trening umiejętności społecznych – poprzez działanie uczyć się wspólnie budowania relacji w oparciu o szacunek.

3. Współdziałać poprzez realizację zadań projektu na rzecz poprawy integracji i dialogu opartego na szacunku w naszym środowisku szkolnym.

4. Zbudować fundamenty pod działania antydyskryminacyjne na kolejne lata.


Zapraszamy na stronę internetową projektu:
http://szanuje-niedyskryminuje.pl

oraz nasz fanpage na FB

https://www.facebook.com/szanujeniedyskryminuje.

 

 KONKURS

 


/MB/

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
optimeks  Trafunek    

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!