Start
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych
czwartek, 26 czerwca 2014 11:04

 FOTOGALERIA

W dniu 11.06.2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród książkowych i dyplomów laureatom i uczestnikom XII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział  przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle Pan Ryszard Hebda  i Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Zbigniew Dranka.

Cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań chemią w szkole ponadgimnazjalnej, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, zapewnienie  rywalizacji oraz umożliwienie  porównania stanu umiejętności i wiadomości uczestników przygotowujących się do matury z chemii.

 

Konkurs prowadzony był w formule dwuetapowej:

  • pierwszy etap stanowiący eliminacje wewnątrzszkolne odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Etap szkolny przygotowuje i przeprowadza nauczyciel danej szkoły pnadgimnazjalnej.
  • w drugim etapie, który odbywa się w Zespole Szkół nr 3 uczniowie pisali test dotyczący problemów ekologicznych i rozwiązywali zadania z zakresu chemii.

Organizatorzy otrzymali zgłoszenia 25 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego.

Na podkreślenie zasługuje wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie. Pytania konkursowe przygotował nauczyciel chemii II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, a ich zakres wymagał wykazania się dużym zasobem wiedzy przez uczestników konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził program artystyczny  przygotowany przez Panią mgr Katarzynę Szot a wykonywany przez młodzież skupioną w szkolnym kółku teatralno - recytatorskim Zespołu Szkół Nr 3.

Uroczysta oprawa konkursu możliwa była dzięki sponsorom. Laureaci  i uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach komisja konkursowa korzystała ze wsparcia finansowego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle dzięki czemu możliwe było przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu oraz opiekunów.

Nagrody książkowe i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu wręczyli Pan Zbigniew Dranka - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  i Pan Ryszard Hebda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Laureatami zostali uczniowie:

I miejsce: Alicja Światek – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

II miejsce : Klaudia Poliwka – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

III miejsce: Janusz Szczyrba – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Dyplomy uznania nauczycielom - opiekunom uczniów oraz członkom komisji konkursowej wręczył Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Pan Mariusz Pochroń.

Prowadzenie konkursu umożliwia poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu  chemii i ochrony środowiska  oraz rozwija zainteresowania przyrodnicze. Konkurs umożliwił także spotkanie nauczycieli- opiekunów  z różnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego, stał się okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i czerpania nowych pomysłów do pracy.

Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom, opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.

 

Tadeusz Kalita

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!