Start
XII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny
poniedziałek, 05 maja 2014 08:31

FOTOGALERIA

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych laureatom i uczestnikom XII Powiatowego Konkursu Chemicznego szkół ponadgimnazjalnych klas III i IV.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, wyrabianie szerokiego spojrzenia na chemię jako naukę, na jej praktyczne znaczenie dla współczesnej cywilizacji, zapewnienie „zdrowej” rywalizacji   oraz umożliwienie sprawdzenia stanu wiadomości i umiejętności uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Pracami związanymi z organizacją konkursu kieruje komisja konkursowa Zespołu Szkół nr 3 w składzie: mgr Maria Roś, mgr Jolanta Łupkowska, mgr inż. Marek Stęgowski i mgr Tadeusz Kalita.

Konkurs składał się z dwóch części:

  • część pierwsza obejmowała zadania teoretyczne: uczestniczyło w niej 29 uczniów reprezentujących 5 szkół powiatu jasielskiego
  • część druga, praktyczna obejmowała zadania laboratoryjne: uczestniczyło w niej 11 najlepszych uczniów wyłonionych na podstawie wyników części pierwszej

Zespół Szkół nr 3 jest jedyną szkołą w powiecie jasielskim, która dysponuje pracowniami laboratoryjnymi i sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie części praktycznej w formie analitycznych doświadczeń chemicznych.

Podkreślić należy, że uczniowie wykazali się wysokim i wyrównanym poziomem wiadomości.

Laureatami zostali:

I miejsce - Anna Sikorska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

II miejsce – Karolina Zawiślak - uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

III miejsce – Paulina Bizoń - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Opiekę nad uczennicami Anną Sikorską i Pauliną Bizoń sprawował Pan mgr Krzysztof Koś, natomiast nad uczennicą Karoliną Zawiślak Pani mgr Jolanta Łupkowska.

Nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wręczył uczestnikom konkursu Pan Łukasz Kluszczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.

Nauczyciele, opiekunowie uczestników konkursu i członkowie komisji konkursowej otrzymali pamiątkowe podziękowania.                           

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez mgr Ewę Łącką, a wykonany przez szkolne kółko teatralno – recytatorskie działające w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle.

Uroczysta oprawa konkursu była możliwa dzięki sponsorom oraz - podobnie jak  poprzednich edycjach – Radzie Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle, która zapewniła poczęstunek uczestnikom opiekunom konkursu.

Konkurs był także okazją do spotkania się nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w czasie którego mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat doświadczeń zawodowych oraz pomysłami do dalszej pracy.

Organizatorzy dziękują  nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy.

Tadeusz Kalita

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!