Start
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów gimnazjów.
środa, 23 kwietnia 2014 07:42

 FOTOGALERIA

 

W dniu 10.04.2014 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród książkowych i dyplomów laureatom i uczestnikom XII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Chemicznego dla uczniów gimnazjów.  W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jaśle, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pan Ryszard Hebda. Motywem przewodnim obecnej edycji konkursu było hasło: „Ochrona środowiska a zdrowie człowieka”

W konkursie udział wzięło 35 uczniów z dziewięciu gimnazjów Powiatu Jasielskiego.

Cele konkursu to: krzewienie kultury i postawy ekologicznej, uświadamianie problemów związanych z ekologią, rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno i potrzeby środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej, rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem oraz rozwój uzdolnień plastycznych w połączeniu z popularyzacją wśród młodzieży zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs prowadzony był w formule dwu etapowej:

  • w pierwszym etapie uczniowie pisali test dotyczący problemów ekologicznych i rozwiązywali zadania z zakresu chemii     .
  • w drugim etapie uczestnicy przedstawili prace w formie prezentacji na płycie CD, które w swej treści nawiązywały do motywu obecnej edycji konkursu;

Suma punktów przydzielonych uczestnikom za część praktyczną, czyli prezentację na płycie CD oraz uzyskanych z części pisemnej stanowiła o miejscu, jakie zajęli poszczególni uczniowie.

Godny podkreślenia był wysoki i wyrównany poziom wiadomości uczniów biorących udział w konkursie – różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były niewielkie. Pytania do konkursu przygotowywali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół Nr 3, a ich zakres często wykraczał poza materiał nauczania chemii i ekologii w gimnazjum. Uczniowie opanowali nie tylko wiadomości o zagrożeniach środowiska, poszerzyli informacje o formach ochrony przyrody, ale przede wszystkim ucząc się mogli dojść do przekonania jak ważne są sprawy zagrożeń środowiska i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Prace w formie prezentacji pokazały szerokie spojrzenie uczestników konkursu na problemy dotyczące zdrowia człowieka w kontekście stanu środowiska naturalnego.

Autorzy opracowań podejmują tematykę:

  • Zanieczyszczenia wód, gleby i ich ochrony,
  • Wpływu chemizacji środowiska na zdrowie człowieka,
  • Rolnictwo zrównoważone,
  • Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego i zapobieganie tym zanieczyszczeniom (kwaśne deszcze, smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa)

Konkluzją przedstawionych przez uczniów opracowań jest stwierdzenie iż człowiek w działalności gospodarczej i codziennym życiu nie może uniezależnić się od natury ponieważ jest stworzony jako nieodłączna jej część.   

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził program artystyczny przygotowany przez Panią mgr Ewę Łącką a wykonywany przez młodzież skupioną w szkolnym kółku recytatorsko-teatralnym Zespołu Szkół nr 3.

Uroczysta oprawa konkursu możliwa była dzięki sponsorom.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz dyplomy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach Komisja konkursowa korzystała ze wsparcia finansowego Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle, dzięki czemu możliwe było przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu oraz opiekunów.

Nagrody książkowe i dyplomy laureatom i uczestnikom Konkursu wręczyli Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Pan Mariusz Pochroń i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pan Ryszard Hebda.

Laureatami zostali uczniowie:

I miejsce:

Joanna Kobak – uczennica Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim

Aleksandra Iwanicka – uczennica ZSPiG Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach

II miejsce:

Monika Liszka – uczennica ZSPiG Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach

III miejsce:

Gabriela Hajduk – uczennica ZSPiG Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach.

Opiekę nad uczennicami ZSPiG Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach sprawowała Pani mgr Anna Sypień, natomiast opiekę nad uczennicą Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim sprawowała Pani mgr Bożena Soboń.

Dyplomy uznania nauczycielom - opiekunom uczniów oraz członkom komisji konkursowej wręczył Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Pan Mariusz Pochroń.

Prowadzenie konkursu umożliwia poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjów z zakresu ochrony środowiska i chemii oraz rozwija zainteresowania przyrodnicze. Konkurs umożliwił także spotkanie nauczycieli- opiekunów z różnych gimnazjów Powiatu Jasielskiego, stał się okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i czerpania nowych pomysłów do pracy.

Organizatorzy pragną podziękować nauczycielom, opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do dalszej współpracy w następnych latach.

Tadeusz Kalita

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!