Start
Dariusz Brożyna laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej
środa, 16 kwietnia 2014 10:36

 

Dariusz Brożyna, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, kształcący się w zawodzie technik mechatronik, uzyskał tytuł laureata 40-tej Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Nasz reprezentant brał udział w grupie elektryczno-elektronicznej i jako jedna z dwóch osób reprezentował województwo podkarpackie na etapie krajowym Olimpiady. W zawodach finałowych osiągnął trzeci wynik w skali kraju.

 

 

Finał Olimpiady odbywał się w dniach 10-13. kwietnia br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas pierwszego dnia organizatorzy zakwaterowali uczestników i opiekunów w domach studenckich. Następnie zaproszono wszystkich do uczestnictwa w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu – opiekunowi naukowemu Olimpiady. Uroczystość miała podniosły charakter i zrobiła wrażenie na wszystkich uczestnikach.

 

 

 

W drugim dniu Olimpiady zawodnicy zmierzyli się z zadaniami w dwóch grupach tematycznych – mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Po zawodach uczestnicy zwiedzali laboratoria Politechniki Świętokrzyskiej.

 

 

Trzeci dzień upłynął na rozwiązywaniu zadania - problemu technicznego, a po południu zawodnicy zwiedzali Muzeum Geologiczne oraz Góry Świętokrzyskie. Wieczorem Organizatorzy zadbali o uroczystą kolację i koncerty.

OWT zalicza się do 5 największych olimpiad pod względem ilości uczestników biorących udział w zawodach I stopnia. Przez kilka ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawodników. Liczba szkół, które uczestniczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500 i są to licea ogólnokształcące oraz technika. Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 250 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów.

 

Zadania rozwiązywane na Olimpiadzie układają profesorowie akademiccy. Treść zadań powiązana jest z programem nauczania w szkołach o profilu elektryczno-elektronicznym, jednak ich poziom wymaga od zawodników nieszablonowego stosowania wiedzy technicznej.

Według relacji Pan Józefa Stryjkowskiego - sekretarza Podkarpackiego Komitetu OWT, sposób rozwiązania zadań przez naszego ucznia Dariusza został doceniony właśnie za niekonwencjonalne rozwiązanie.

 

  

 

Dariusz Brożyna uzyskał tytuł Laureata Olimpiady centralnego stopnia, uprawniający do przyjęcia na wybraną przez siebie uczelnię techniczną, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, a także do zwolnienia z pisemnej części egzaminu zawodowego z wynikiem 100% punktów.

 

Z sukcesu ucznia dumni są nauczyciele przedmiotów zawodowych ZS nr 3, a przede wszystkim tegoroczny opiekun Pan mgr inż. Wojciech Źrebiec – nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – który przyczynił się do sukcesu ucznia.

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!