PCK Drukuj Email
niedziela, 22 października 2017 18:00

 

 

 

Szkolne Koło PCK

„W obronie ludzkiej godności”

 

Celem działalności PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu podstawowych zasad Ruchu.

Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 1919r.

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle działa od początku istnienia szkoły.

Prowadzi działalność w zakresie

- opieki i pomocy potrzebującym

- promocji i ochrony zdrowia

- pomocy w ratowaniu życia w przypadku klęski

- promocji honorowego krwiodawstwa

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

- programów edukacyjnych młodzieży

- upowszechniania idei Podstawowych Zasad Ruchu i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Opiekun Szkolnego Koła PCK: mgr Elżbieta Szpak

Skład Zarządu Szkolnego Koła PCK w r. szk. 2017/2018:

Przewodnicząca: Marzena Sendecka kl. IIf
Z-ca Przewodniczącego: Aneta Pepera
kl.IIId
Skarbnik: Klaudia Stój
kl.IIId
Sekretarz Aneta Marek kl.IIId
Członkowie: Maciej  Baciak
kl.II f
Adrian Gołąb kl.II f
Katarzyna Libuszewska
kl.II f
Witold Kaleta kl.IVh
Piotr Godniak kl.IVh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pomagamy potrzebującym – bądź z nami”

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
optimeks  Trafunek    

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!