Start
NAUCZYCIEL NA MEDAL Drukuj Email
poniedziałek, 24 września 2018 08:51

"NAUCZYCIEL NA MEDAL"

NASI NAJWSPANIALSI...

CENIENI I LUBIANI NAUCZYCIELE >>CHEMIKA<<

 

"Gazeta Codzienna Nowiny" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniarz i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch zorganizowała plebiscyt "NAUCZYCIEL NA MEDAL".

W tegorocznej wielkiej akcji edukacyjnej dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli w województwie podkarpackim nominację otrzymali nasi profesorowie:

  • Barbara Jaworska
  • Andrzej Kukla
  • Jolanta Łupkowska
  • Lucyna Sojka

Należy podkreślić, że nominacje zgłosili uczniowie i ich rodzice.

Samorząd szkolny zaprasza całą społeczność szkolną do głosowania na naszych wspaniałych belfrów.

Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:

a. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 21.09.2018 r. od godz. 11:59:59 do dnia 17.10.2018 r. do godz. 19:59:59.

b. Drugi etap – wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia 19.10.2018 r. od godz. 11:59:59 do dnia 24.10.2018 r. do godz. 19:59:59 . 

FRAGMENTY REGULAMINU:

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

8.W dniu 21.09.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 9.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.

2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:

a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks. numer kandydata, np. ABC.1

b. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (art.1 ust.11) od dnia 21.09.2018r.

c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.

d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;

f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

g. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.

h. W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi; i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie

4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.

5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:

a. Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.

b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/

c .Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym plebiscycie i kategorii plebiscytu.

d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.

e. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu. 

Czytaj więcej: https://nowiny24.pl/nauczyciel-na-medal-regulamin-plebiscytu-nauczyciel-na-medal/ar/13511526

GŁOSUJEMY!

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!