Start
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Drukuj Email
czwartek, 12 lipca 2018 07:47

FOTOGALERIA

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:

  • Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
  • Uroczysty apel na sali gimnastycznej
  • Rozdanie świadectw

Oprawę liturgiczną podczas mszy św. przygotowała Pani mgr Barbara Reczek oraz uczniowie należący do Scholii Szkolnej.

 

Po mszy św. w kościele dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i młodzież spotkali się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu.
Na akademii obecna była Pani Beata Racławska -  przedstawicielka Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły Mariusz Pochroń w swoim wystąpieniu podsumował pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Podziękował nauczycielom, uczniom za całoroczną wytężoną pracę a rodzicom za współpracę. Uczniom pogratulował sukcesów w konkursach i olimpiadach, bardzo dobrych wyników w nauce oraz promocji do następnej klasy.

Powiedział: „Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu. Teraz wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy. Dyrekcji i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję za efektywną pracę. Nauczycielom dziękuję za cenne inicjatywy społeczne, które umożliwiają uczniom otwarcie się na świat i na drugiego człowieka. Z tego miejsca dziękuję również za owocną współpracę, wyrozumiałość i pomoc”.

Dyrektor podziękował również Rodzicom za współpracę, okazywaną życzliwość, zaangażowanie i otwartość na potrzeby szkoły. Radzie Rodziców podziękował za pracę społeczną i zaangażowanie – w wielu wypadkach anonimowe bez zbędnego rozgłosu. Swoje podziękowanie złożył na ręce Pani Beaty Racławskiej.

Uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub angażowali się w pracę na rzecz szkoły otrzymali z rąk Dyrektora świadectwa
z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Dyrektor przypomniał, że najlepsi uczniowie z każdej klasy będą uczestniczyć w trzydniowej wycieczce "Lot Orłów". Wycieczkę dla wszystkich uczestników jak i nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców działająca przy ZS nr 3 w Jaśle.

Na koniec przemówienia Dyrektor życzył wszystkim dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku po trudach intensywnej nauki i pracy.

 

Pani Beata Racławska podziękowała Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za owocną współpracę edukacyjno-wychowawczą, składając na ręce pana Dyrektora symboliczny bukiet kwiatów.

 

„Oprawę artystyczną” uroczystości przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani mgr Agnieszki Chłopek oraz Pani mgr Agnieszki Maczugi.

 

Po uroczystym apelu uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

/MP/

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!