Start
ZS nr 3 w Jaśle podsumowuje projekty finansowane z funduszy europejskich Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2018 07:23

W dniu 4.04.2018 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwóch projektów finansowanych z funduszy europejskich o nazwach:

 • „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, który zgodnie z umową o dofinansowanie w szkołach powiatu jasielskiego opiewa na kwotę 2.446.760,24 zł
 • „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I i II” na kwotę 6.369.458,96 zł.

Konferencję otworzył Pan Adam Pawluś - Starosta Jasielski, który wprowadził zaproszonych gości w zagadnienia związane
z realizacją projektów prowadzonych przez Powiat Jasielski.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji ww. projektów w Zespole Szkół nr 3 przedstawił dyrektor Mariusz Pochroń w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego, współpracujących ze szkołą Instytucji i Pracodawców, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, rodziców oraz uczniów szkoły.

Główny cel wdrożenia projektów to:

 • poprawa dostępu do infrastruktury szkolnictwa zawodowego
  • udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych
  • wzmocnienie poziomu kształcenia praktycznego
  • zwiększenie szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy
  • dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości przez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb praktycznej nauki zawodu
  • dostosowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do wymagań OKE
  • wzrost zdawalności egzaminów zawodowych

W swoim wystąpieniu dyrektor zaznaczył, że doposażenie pracowni w nowy sprzęt poprawi jakość kształcenia i wpłynie pozytywnie na atrakcyjność prowadzonych zajęć. Dla uczniów będzie to oznaczało wzrost efektywności nauczania i nabycie nowych umiejętności praktycznych, dzięki którym absolwenci staną się w pełni konkurencyjni na rynku pracy.

W ramach projektu Działania 6.4 „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” w ZS nr 3 realizowanych jest siedem zadań polegających na doposażeniu niżej wymienionych pracowni
w sprzęt laboratoryjny, przyrządy pomiarowe i stanowiska diagnostyczne o łącznej wartości 1 516 136,00 zł.

Nazwa pracowni

Wartość

Pracownia chemiczna

334 500,00 zł

Pracownia teleinformatyczna

226 826,00 zł

Pracownia mechatroniczna

260 990,00 zł

Pracownia elektrotechniczna

186 608,00 zł

Pracownia OZE

155 475,00 zł

Pracownia logistyki i ochrony środowiska

33 717,00 zł

Doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy

318 020,00 zł

Całość

1 516 136,00 zł

 

W ramach projektu z Działania 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” realizowanego w  latach 2017-2019 nauczyciele mogli uaktualnić swoją wiedzę oraz podnieść swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach oraz kursach. Łączna wartość projektu w ZS nr 3 z Działania 9.4 to ponad 38 500 zł.

Na zakończenie prezentacji młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle przedstawiła sprawozdanie z odbytej zagranicznej praktyki zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Po multimedialnym przedstawieniu efektów wdrażania projektów i krótkiej dyskusji, uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia poszczególnych pracowni zawodowych, odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

FOTOGALERIA

1. Podsumowanie

2. Pracownia chemiczna

3. Pracownia kelnerska

4. Pracownia gastronomiczna

5. Pracownia logistyki

6. Pracownia mechatroniczna

7. Pracownia OZE

8. Pracownia teleinformatyki


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!