Start Statut STATUT Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle - Podstawa prawna
STATUT Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle - Podstawa prawna Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 23:30

 

STATUT
Zespołu Szkół nr 3
im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle


Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maj 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DZ. U. Nr 29, poz. 323
z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142
z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktyczniej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27. 08. 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97 poz. 1054 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19. 12. 2001 r. w sprawie trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego toku nauki (DZ. U. Nr 3 poz. 28 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 12. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 354 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 86, poz. 575 z późniejszymi zmianami).

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!