Udział klas technik logistyk w dniu otwartym WSZiI w Rzeszowie

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17